Overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf

Treft u zelf asbest aan in uw pand, of wilt u weten of het gevonden materiaal asbest bevat, dan kunt u een monster laten analyseren door een bevoegd laboratorium. Qcount biedt ondersteuning in het laten uitvoeren van deze monsteranalyse. De analyse vindt plaats in een STERLAB geaccrediteerd laboratorium. Het is mogelijk om zelf een monster op te sturen, maar u kunt het nemen van een asbestmonster ook overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf.

Type asbest en de hoeveelheid

Het is lastig om op het eerste oog asbest te herkennen. Het laboratorium zal na onderzoek van het asbestmonster uitsluitsel geven. Als er sprake is van asbest, dan wordt ook het type en de hoeveelheid asbest dat in het materiaal is gevonden, vermeld in de uitslag van de analyse. Op basis van de uitslag kan besloten worden welke vervolgstappen er nodig zijn.