Let op! sinds 1 maart 2017 is de nieuwe wet- en regelgeving van toepassing!

Asbestinventarisatie Type B: Aanvullende asbestinventarisatie tijdens bouwkundige sloop

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen

 

Asbestinventarisatie Type B is een onderzoek, dat vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk object of constructie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf op basis van een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen. Bij het type B onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast.

asbestinventarisatie

 

Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type-A (zie SC540 par. 7.17.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld aan de eigenaar / opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning.

Toelichting: De opdrachtgever dient aan het bevoegde gezag, de vergunningverlener (gemeente) de aanvullende asbestinventarisatie type B ter beschikking stellen.