De Asbesttrein is een project opgezet door LNAGRO de Ondernemerij en Synprofect. Met de Regio Achterhoek als opdrachtgever wordt er gewerkt aan een structurele aanpak van asbestdaken in de Achterhoek, met als doel “de Achterhoek asbestdakenvrij in 2024 !”