Leer asbest te herkennen

Asbest herkenningscursus volgen? Om gezondheidsrisico’s te beperken is het van belang dat asbestverdacht materiaal snel wordt herkend. Qcount organiseert asbest herkenningscursussen voor professionals die in hun werksituatie te maken kunnen krijgen met asbest.

Asbest herkenningscursus: theoretische kennis en praktijkvoorbeelden

Deze professionals, zoals makelaars, gemeenteambtenaren, medewerkers van woningcorporaties of werknemers van bouw- en installatiebedrijven, leren in korte tijd hoe asbestverdachte materialen te herkennen zijn en welke maatregelen er vervolgens genomen kunnen worden. Theoretische kennis wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden om ervoor te zorgen dat er veilig en verantwoord met asbest kan worden omgegaan. De cursus draagt bij aan een veilige werkomgeving en het in een vroeg stadium opsporen van asbest.

Cursisten leren asbest te herkennen in bouwmaterialen, in de bodem en in afval. De cursus wordt afgesloten met een examen en een officieel certificaat. Qcount verzorgt de cursus asbestherkenning op aanvraag ook op locatie.

asbest herkenningscursus asbestherkenningscursus