Als er niet-hechtgebonden of beschadigd asbesthoudend materiaal wordt gevonden, kan geadviseerd worden een asbest risicobeoordeling NEN 2991 onderzoek uit te laten voeren. Het NEN 2991 onderzoek is een lucht- en stofonderzoek, waarmee in kaart wordt gebracht wat het risico is op blootstelling aan asbest voor de bewoners of gebruikers van het pand.

Niet-hechtgebonden asbest

Gespoten of geweven asbest, vaak toegepast als isolatiemateriaal, asbestkoord en asbestpapier als onderlaag van vloerbedekking, zijn voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest. Minuscuul kleine vezels kunnen in de lucht terecht komen. Met luchtonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van actuele gezondheidsrisico’s, stofonderzoek is bedoeld om te beoordelen wat het potentiële risico voor de gezondheid is.

Onderzoek asbest risicobeoordeling

Qcount voert de asbest risicobeoordeling volgens de NEN 2991 norm snel en vakkundig uit. Voor het onderzoek worden luchtpompen met een goudbedampt filter geplaatst, die tenminste zes uur lang lucht aanzuigen. Daarnaast maakt het nemen van kleefmonsters deel uit van het onderzoek. Laboratoriumonderzoek wijst vervolgens uit of asbest in de lucht- en kleefmonsters aanwezig is, van welk type en in welke hoeveelheid.

Advies

Het uitvoeren van een asbest risicobeoordeling NEN 2991, kan voortkomen uit een inspectie of asbestinventarisatie. De uitkomst van de risicobeoordeling wordt vastgelegd in een rapportage. Daaruit kan het advies volgen om een beheersplan op te stellen of een asbestsanering uit te laten voeren.