Asbestinventarisatierapport verplicht?

Een asbestinventarisatierapport is verplicht als het gaat om renovatie of sloop van een object of bouwwerk van voor 1994. Het kan gaan om een woning, pand, gebouw of bijgebouw. Asbest werd vroeger voor vele doeleinden gebruikt. We nemen als voorbeeld asbestcement. In objecten van voor 1994 wordt vaak asbestcement aangetroffen, zoals bij kachels, gevelplaten, waterleidingen, golfplaten, daken en afzuigkappen. Het is belangrijk om deze onderdelen niet te beschadigen, want anders kunnen asbestvezels vrijkomen, die zich in de lucht kunnen verspreiden met alle gevolgen van dien. Heeft u een betrouwbaar asbestinventarisatierapport nodig? Neem contact met ons op voor een asbestinventarisatie.

Indien er op bepaalde plaatsen gebruikgemaakt is van asbest hoeft dat niet altijd direct tot problemen te leiden. Wel is het van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan en het asbest in ieder geval niet onnodig bloot te leggen en/of te beschadigen. Gaat u slopen of renoveren? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig om te mogen starten met de werkzaamheden.

Stappenplan

Een asbestinventarisatie begint met een deskresearch en een gesprek met de opdrachtgever. Op basis van de historie van een object kunnen wij inventariseren of er aanwijzingen zijn op de aanwezigheid van asbest. Afhankelijk van het doel waarvoor u het asbestinventarisatierapport nodig hebt zal het doel van het onderzoek hierop worden afgestemd. Als er inderdaad asbesthoudend materiaal aanwezig is, dan kunt u dit laten verwijderen. Dit moet verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Wij hebben een groot netwerk en kunnen u helpen met de juiste keuze voor een geschikte asbestverwijderaar.

Voor sloop of renovatie van een gebouw kan het zijn dat er vermoedens zijn van de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen in de constructies, deze kunnen vaak alleen met zwaar destructief onderzoek worden onderzocht. Dit kan in overleg gelijktijdig of alsnog in een later stadium aanvullend plaatsvinden, maar wel voor aanvang van de sloop of de renovatie! Belangrijk hierbij is wel dat het gebouw niet meer in gebruik is of bewoond wordt.